... گاهی به پریشانی، گاهی به پشیمانی                                   زین عیش همی مانی، ای دوست مخسب امشب خاموش که از مولا، صد گونه رسد معنا                                   ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 27 بازدید
... « من، چرا همیشه خاموشم؟»؛ شمع ها این را می گویند و می میرند. هستی ِ مطلق عزرائیل! ای فرشته ی مرگ! من نمی توانم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 29 بازدید
Saint Tree پيرچنار،تنها، بر آسمان سايه انداخته،اين شمع ها که بر شاخه هايش سوخته اند،گواه...                                                                       « طاهره مهدیپوررابر» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «...مسيح نمی آيد، مگر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 22 بازدید
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
3 پست