پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1385

کوتاه روزها به خاطر اتفاقاتشان طولانی می شوند٬ فصل ها به خاطر هوای متغيرشان وعمر من به دليل عشق.   آينده نگری  وقتی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 18 بازدید
«تو خود کتاب اعمالت رابخوان که برای رسيدگی به حساب خويش کافی هستی.» (الاسراء۱۴)
/ 2 نظر / 19 بازدید