پست های ارسال شده در خرداد سال 1385

Saint Tree پيرچنار،تنها، بر آسمان سايه انداخته،اين شمع ها که بر شاخه هايش سوخته اند،گواه...                                                                       « طاهره مهدیپوررابر» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «...مسيح نمی آيد، مگر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 19 بازدید
گاهی چيزی می نويسيم که محتاج خواندنش هستيم و شايد هميشه ... اندوهِ سالت را به روزت مَيفکن... (۱) برای هرچيزی زکاتی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید