پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

... « من، چرا همیشه خاموشم؟»؛ شمع ها این را می گویند و می میرند. هستی ِ مطلق عزرائیل! ای فرشته ی مرگ! من نمی توانم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 23 بازدید