پست های ارسال شده در شهریور سال 1385

... گاهی به پریشانی، گاهی به پشیمانی                                   زین عیش همی مانی، ای دوست مخسب امشب خاموش که از مولا، صد گونه رسد معنا                                   ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 22 بازدید