گاهی چيزی می نويسيم که محتاج خواندنش هستيم و شايد هميشه ... اندوهِ سالت را به روزت مَيفکن... (۱) برای هرچيزی زکاتی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید
کوتاه روزها به خاطر اتفاقاتشان طولانی می شوند٬ فصل ها به خاطر هوای متغيرشان وعمر من به دليل عشق.   آينده نگری  وقتی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 18 بازدید
«تو خود کتاب اعمالت رابخوان که برای رسيدگی به حساب خويش کافی هستی.» (الاسراء۱۴)
/ 2 نظر / 19 بازدید
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
3 پست