New feminism

گاهی اوقات، قضاوت کردن هم، ناعادلانه است.

حس ِبی حسی

ماهی ها، به چشمهایم نگاه می کنند و من آنها را با دندانهایم می خورم.

آسیب شناسی

پشه هایی که بیشترین نیش ها را می زنند، با کمترین فشارها می میرند.

تجویز فاشیسم

در این سرزمین، باید یک نسل به طور کامل بمیرند تا اصلاح نژادی شود و اگر لازم شد، یک نسل با نسل مولد آن.

پاداش

این دنیا ، آخرت من است؛ با این تفاوت که با آنچه مرتکب نشده ام، روبه رو یم.

وجودِ تو

گفتم:« ای گورکن! عمیق ترین قبر را حفر کن برای غرور من؛ نقبی هم بزن به گورِ عشق ام از آن.» آنگاه گورکن، یک گورِ آماده نشانم داد: تو را.

به یاوه گو

هیچگاه از منجلاب فریاد بر نیاور؛ چرا که گلویت پر می شود از آن.

جنون زندگی

کاری که یک نقاش با پروانه ها می کند، بسیار وحشتناک تر از کاریک کلکسیونرِ پروانه است. و کار یک نویسنده وحشتناک تر از آنهاست، که با دیدن هر دو تصویر، می نویسد: پروانه. و البته وحشتناک ترین عمل مربوط به پروانه است، که می پندارد، پروانه است.

 ژیمناست

«چغزی و صعوه ای نیز...»؛ همین را گفتم، وقتی روی دست هایش ایستاده بود و روی پاهایم نایستاده بودم هنوز.

دادگاه ازلی

برای گناه، چه مجازاتی بیشتر از ارتکاب آن؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    The Einsteinic words :  طاهره مهدیپور رابر 

/ 35 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حميدرضا حسينی

28- ( فرمایش خودتان : نفهمیدم به سؤال شما پاسخ دادم یا نه؟ یعنی راستش یادم رفت چه پرسیده اید! خوب شما حتی یک لحظه از تعصب فکری تان فاصله نگرفتید و حتی با وجود جسارت سؤال من به اعتقاداتی که دورشان سیم خاردار کشیده اید نخواسته اید این تصور را لااقل امتحان کنید ... و این هم تلافی و اگر خیلی ذهنتان را مشغول کرده دوباره بپرسید(صریحاً این بار) ) دوست عزیز من کی دم از عقاید متصلب و محصور به سیم خاردار و تعرض شما به آنها زده ام که اینچنین نتیجه گرفته اید؟ باز هم می پرسم تعریف شما از عقیده چیست؟ آیا شما مرا آدم معتقدی می دانید؟ بر چه مبنایی؟ شما در فهم نوشته ی من آنقدر دچار سوء تعبیر و انگاره های ناصواب شده اید که اساساً یادتان رفته که من چه گفته ام!! /

حميدرضا حسينی

31- دوست عزیز فکر می کنم که شما این جمله ی مرا نخوانده اید که گفته ام با اندیشه و دیدگاه پشت سؤال موافق ام اما با ساختار سؤال و حالا با نحوه ی استدلال مشکل دارم! / امیدوارم به گونه ای سخن گفته باشم که نیاز به ده باره گویی نشود! / موفق باشید.

حميدرضا حسينی

سلام / خانم مهديپوررابر ٬ متأسفانه بايد بگويم که شما در مورد شغل بنده دچار نوعی توهم توطئه هستيد ٬ خانم عزيز من الفبای اينترنت را هم تک ماده قبول شده ام چه برسد به هک و کرک دانستن!!! / و متأسفانه ای دیگر آنکه حضرتعالی فلسفه را گویا با چیزهای دیگری خلط کرده اید که ربط اش با فلسفه بر بنده نامکشوف است / و متأسفانه ی سوم اینکه باز هم نوشته ی مرا نخوانده اید!!!

محمد حسيني مقدم

...و این صدای گریه مردیست که دوستش داری: در واکنش به پست مدرنیسم قورمه سبزی به روزم

سروش سميعی

تمام مصیبت هایم را میان دست هایم گذاشته ام. و از میان آن به چیزی که نگاه می کنم تنها خودم هستم.دوست گرامی همراه،این بار برای خواندن خودم بیا...شاید برای خدانگهدار... با احترام سروش سمیعی

سروش سميعی

تمام مصیبت هایم را میان دست هایم گذاشته ام. و از میان آن به چیزی که نگاه می کنم تنها خودم هستم.دوست گرامی همراه،این بار برای خواندن خودم بیا...شاید برای خدانگهدار... با احترام سروش سمیعی